Fundacja Apostolatu Matki Bożej
z Medziugorja Królowej PokojuAve Maria!

W związku ze różnymi zmianami organizacyjnymi i innymi Fundacja Apostolatu Matki Bożej z Medziugorja jaka taka (w skrócie: Fundacja Królowej Pokoju) zakończyła swoją działalność.


Nie wynika to ze zmiany stosunku do objawień w Medziugorju, które są wielkim znakiem i wezwaniem do nawrócenia dla Kościoła i świata. Są to ostatnie objawienia Matki Bożej na tej ziemi. Orędzia Matki Bożej niosą ze sobą wielką łaskę.

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byście stali się misjonarzami moich orędzi (…) wzywam was, byście żyli z miłością orędziami, które wam daję i byście przekazywali je całemu światu” (25 lutego 1995).


Przez jakiś czas działać będzie jeszcze niniejsza zdawkowa strona internetowa, a także można kontaktować się z nami poprzez dane podane po prawej.

Zapraszamy na inne strony dotyczące Medziugorja:Redakcja Orędzia z Medziugorja
Przesłanie Matki Bożej z Medziuogorja, orędzia medziugorskie. Redakcja Orędzia z Medziugorja, ewangelizującą w Internecie oraz rozpowszechniającą w druku różne materiały dla apostolstwa.
Kontakt: http://medziugorje.oredzia.net
Strona Medugorje.pl

Stronę informacyjna poświęconą objawieniom w Medziugorju.
Kontakt: http://medugorje.pl


Elgido.com
Maryjny internetowy sklepik i księgarenka Orante.pl. Na razie oferta sklepiku jest niewielka, lecz mamy nadzieję, że prowadzącym go uda się w przyszłości rozwinąć jego działalność.
Kontakt: http://elgido.com


Dane kontaktowe:

fundacja@medziugorje.org

Telefon:

(+48) 505 121 656


„Drogie dzieci! Również dzisiaj z wielką radością w swoim sercu, wzywam was do nawrócenia. Małe dzieci, nie zapomnijcie, że wszyscy jesteście ważni w tym wielkim planie, który Bóg przeprowadza przez Medziugorje. Bóg pragnie nawrócić cały świat i wezwać go do zbawienia i na drogę ku Niemu (…)” (25 czerwca 2007)